Vår medlemstidning - Johannabladet

Johannabladet är vår medlemstidning och ges ut 2 gånger per år. Våra tidningar når ca 600 medlemmar. Om du vill skriva i tidningen eller har ideer på artiklar kontakta någon i styrelsen. För dig som vill annonsera i Johannabladet så finns det mer information längre ner på sidan.

Läs tidningen elektroniskt

2018 nr 4

Medlemsblad februari 2019

2019 nr 1

2019 nr 2

Johannabladet nr 1 2020

Johannabladet nr 2 Maj 2020

Att annonsera i Johannabladet

Du vet väl att du kan annonsera i Johannabladet. Du når ca 600 personer direkt men många fler indirekt eftersom tidningen även ligger i tex. väntrum.
Nedan kan du läsa om annonsstorlek och priser. Vi trycker i färg men du kan också annonsera i svartvitt.
Vid intresse kontakta : goteborg@brostcancerforbundet.se

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem