Vår verksamhet

Våra möten genomförs i samarbete med Sensus.

Detta erbjuder Bcf Johanna sina medlemmar:

  • Samtalsgrupp för dig som har/haft bröstcancer. Gruppen leds av leg. psykolog eller psykoterapeut.
  • Vattengymnastik subventionerat pris för dig som har/haft bröstcancer.
  • Regelbundna träffar med andra som har/haft bröstcancer
  • Föreläsningar på många olika teman
  • Vår tidning Johannabladet 2 ggr/år där vi skriver om föreningen och våra aktiviteter men också om bröstcancerforskning, behandlingar och mycket mer
  • Bröstcancerförbundets tidning Magasin B 4 ggr/år
  • Julbord och liknande event, subventionerat för dig som har/haft bröstcancer
  • En röst inom en nationell patientförening som kämpar för att förbättra vården för alla med bröstcancer
  • En möjlighet att påverka patientnära forskning och med små steg göra stora förbättringar
bild från wulters
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem