Intresseanmälan om att bli Stödperson!

Nu söker vi 2 nya personer att genomgå utbildning för att bli stödperson inom föreningen. Läs informationen här, anmäl ditt intresse och vi återkopplar till dig. Det kan hända att väldigt många söker så observera att detta är en intresseanmälan. Det är även viktigt du kan delta på de datum för utbildningen som är satta samt förstå din del i att ta detta uppdrag. Du som individ betalar inget för utbildning eller resa, detta är ett ideellt uppdrag och stödpersoner får inget betalt. Vi behöver din anmälan om att bli stödperson senast söndag 25 februari.

Söndag 25 Feb 2024

Vi önskar minst två, eventuellt 3 nya stödpersoner. Ni erhåller utbildning som vi och förbundet bekostar.
Vår stödpersonsansvarig är Jeanette Frank och vi kommer välja ut bland er som anmäler er de två vi tror mest lämpade.

Vem kan bli stödperson?

För att engagera sig som stödperson måste följande kriterier vara uppfyllda:

  1. Du är bröstcancerbehandlad eller närstående och medlem i en bröstcancerförening.
  2. Du har arbetat dig igenom din kris och är i fysisk och psykisk balans.
  3. Du är medveten om de uppgifter som åligger en stödperson. Läs mer om Bröstcancerförbundets ramverk för stödpersonsarbetet i bifogad SP-broschyr.

För att bli godkänd stödperson krävs det att deltagaren är med på utbildningens samtliga tre utbildningstillfällen (se nedan för datum och tider) som ska genomföras sammanhållet inom en tremånadersperiod.

Om grundutbildningen för stödpersoner
Utbildningen innehåller kris- och sorgebearbetning samt samtalsträning och leds av erfarna kommunikationskonsulter med expertis inom området. Utbildningen består av två helger där deltagarna träffas fysiskt i Stockholm (fredag eftermiddag kl. 14.30 till söndag eftermiddag kl. 15.00) samt ett digitalt utbildningstillfälle (tre timmar en eftermiddag/kväll).

Datum och tider

  1. Utbildningstillfälle 1, 12–14 april (Scandic Alvik, Stockholm, start kl. 14.30, slut kl. 15.00)
  2. Utbildningstillfälle 2, 2 maj (digital träff, kl. 16.00-19.00)
  3. Utbildningstillfälle 3, 31 maj–2 juni (Scandic Alvik, Stockholm, start kl. 14.30, slut kl. 15.00)

Kostnad för utbildningen (tre utbildningstillfällen)

Deltagaravgiften för stödpersonsutbildningen är 3500 kr per person och avgiften betalas av den bröstcancerförening som deltagaren tillhör. I avgiften ingår kostnaden för hela utbildningen, resa, mat och boende. Mer information om detta skickas till deltagarna som blir antagna till utbildningen.

SP-broschyr 2024

Anmälan

Registrerar din anmälan
Bli medlem

Bli medlem

Om oss

Om oss