29/11 kl 18-20, föreläsning om CAR-T-cells-behandling Mikael Lisak, Överläkare hematologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Hur funkar CAR-T-celler? Vilka patienter kan vi behandla idag? Hur går det egentligen till att ge en CAR-T-cells-behandling i praktiken? Vilka komplikationer kan uppstå och hur sker uppföljningen? CAR-T-cells-behandling inom hematologin, praktik och tidiga erfarenheter. Nya avancerade terapier, såsom cell och genterapier (ATMP) kommer spela en stor roll för framtidens behandlingsmöjligheter. I Sverige är tre olika kommersiella CAR-T-cells-behandlingar godkända. Flera kliniska prövningar pågår och ytterligare liknande produkter är redan godkända i Europa, varför tillgängliga produkter förväntas öka även i den svenska sjukvården.

Onsdag 29 Nov 2023

18:00 - 20:00
unnamed

Anmälan

Registrerar din anmälan
Bli medlem

Bli medlem

Om oss

Om oss