Plattnormen- valfrihet och normalisering av olika personliga val

PLATTNORMEN FINNS FÖR ALLAS RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SIN KROPP - Rätten att välja mastektomi framför bröstbevarande operation - Rätten att välja platt stängning - Rätten att välja platt symmetri och ta bort även det friska bröstet

Publicerad 1 november 2022

plattnormen

Plattnormen är en organisation som önskar ökad valfrihet vid bröstcancer.

De önskar att man som patient ska ha samma rätt att välja bort rekonstruktion som att välja detta.

Att "välja bort" rekonstruktion bemöts ofta kritiskt från vården och som ett sämre alternativ.

Idag finns mycket som talar för det motsatta, inte minst de vittnesmål från tusentals kvinnor världen över som valt bort rekonstruktion och är nöjda med detta val.

Att få välja själv kan tänkas självklart men det är det tyvärr inte i Sverige. Det finns otroligt många kvinnor som inte önskar rekonstruera sig alls, som är väldigt osäkra på om de verkligen vill, eller som är säkra på att de önskar platt symmetri (ta bort även det friska bröstet)

Att önska platt symmetri bemöts ofta med resonemang som "vi skär inte i frisk vävnad", vilket inte stämmer, det görs i hög utsträckning när syftet är att rekonstruera bröst.

Att välja en bröstrekonstruktion är förenat med hög risk för komplikationer, risk för reoperationer och ofta under flera års tid. Detta upplever många kvinnor att de fått bristande information kring och uppmanats att göra en rekonstruktion för det är "bäst".

En mastektomi är ett generellt sett mycket enklare ingrepp med långt färre komplikationer.

Båda alternativ ska mötas med samma respekt och som likvärdiga alternativ, där valet ska vara kvinnans.

Att man ska ha rätt att "välja platt" efter bröstcancer är inte något nytt som uppstått bara i Sverige.

Många liknade organisationer som Plattnormen finns redan världen över som exempelvis dessa från usa och uk som drivit frågan i många år.

USA: notputtingonashirt

UK: flatfriends

I USA likställs platt symmetri som rekonstruktion.

Där kallas operationsvalet för "Aesthetic flat closure" och täcks exempelvis av de flesta försäkringar på samma sätt som en bröstrekonstruktion gör. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/aesthetic-flat-closure

Plattnormen vill inte inskränka rätten till rekonstruktion, eller på något sätt kritisera detta val för kvinnor, detta håller vi med om i styrelsen i Göteborg.

Vi tror att ett bra beslut är ett välinformerat beslut och att begreppet "platt stängning" ens finns är det många som inte vet. Om du går i funderingar kring vad som är bäst för dig så tycker vi du ska ta del av helheten och även läsa lite mer om Plattnormen.

Ta del av personliga berättelser, bilder på kvinnor med färre än två bröst samt en stor mängd övrig information hos plattnormen:

https://plattnormen.se/

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem