Patientföreträdare sökes hos Sahlgrenska

Vill du vara med och bidra till att förbättra och utveckla cancervården? Har du egen erfarenhet av att vara patient eller närstående? Då kan Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres patientråd vara något för dig.

12 december

Nu söker vi dig som vill representera patientfrågor inom cancervården

Vill du vara med och bidra till att förbättra och utveckla cancervården? Har du egen erfarenhet av att vara patient eller närstående? Då kan Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres patientråd vara något för dig.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre (SCCC) etablerat

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre samordnar vitala delar inom cancerområdet, från forskning och kompetensutveckling till vårdprocesser och interaktion med externa aktörer. Målet är världsledande vård och forskning för och med patienten. Patientens behov och erfarenheter är centrala delar och organisationen är byggd för att säkra patienternas insyn och delaktighet. 

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre har en nära samverkan med Sahlgrenska Akademin och Regionalt Cancercentrum Väst.

Nu söker Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre representanter till sitt patientråd. Syftet är att i större utsträckning ta del av patienters idéer och önskemål kring hur cancervården ska utvecklas och förbättras och att inhämta patienters intressen när strategiska beslut fattas. 

Vi söker dig som har erfarenhet av att vara patient eller närstående och som vill bidra med dina tankar och idéer, och därmed ha möjlighet att påverka cancervården på sjukhuset.  

Som ledamot i SCCC:s patientråd ingår du i en grupp med nio andra personer som träffas minst två gånger per termin och har dialogmöte med SCCC:s ledningsgrupp en gång per termin. Du företräder inte en specifik patientgrupp utan har ett perspektiv som sträcker sig utanför den egna erfarenheten och eventuell sjukdomsbild.  

Avsikten med Patientrådet SCCC är att SCCC:s ledning löpande ska få patientperspektiv på aktuella frågor som rör cancervården i stort och cancervården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i synnerhet. Patientrådets uppdrag är att initiera ärenden som rör cancervården på sjukhuset, till SCCC:s ledningsråd och att behandla frågor som SCCC:s ledningsråd begär synpunkter på utifrån ett patientperspektiv. I uppdraget ingår även att kommunicera och föra en dialog med olika patientorganisationer. Bemötande, tillgänglighet eller digitalisering av vården är exempel på frågor som skulle kunna behandlas i SCCC:s patientråd. 

Vi eftersträvar en bred representation i gruppen när det gäller ålder, kön, etnicitet och erfarenheter av vården för att få in så många perspektiv som möjligt i samtalen. Vi välkomnar dig som har erfarenhet av barncancervården såväl som dig med erfarenhet från cancervård av vuxna. 

Omfattning 

SCCC:s patientråd sammanträder minst två gånger per halvår. Dialogmöten med SCCC:s ledningsråd sker en gång per halvår och pågår 1-1,5 timma.  

Ersättning 

Ersättning till ledamöterna för nedlagd tid sker i enlighet med Västra Götalandsregionen riktlinje för ersättning vid samråd: 250 kr/timme. I de fall möten sker fysiskt utgår även reseersättning. 

läs mer och anmälningsinformation

patientrepre
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem