Nyhet: Kraftens Hus Göteborg

Kanske har ni läst om Kraftens hus som funnits i Borås under många år? Det ska nu bli dags för även Göteborg och Stockholm att få varsitt "hus". Vi ser fram emot detta och välkomnar Kraftens Hus till oss i Göteborg! Vi tror detta kommer bli en fantastisk resurs till alla cancerdrabbade (oavsett diagnos) samt anhöriga. En gemensam plats att få kraft. Just nu pågår en intensiv planering- där Kraftens Hus behöver volontärer! Vi hoppas kunna stötta denna verksamhet och kanske vi har medlemmar som önskar hjälpa till med uppstarten eller som känner någon som vill? De söker volontärer som ska ingå i olika arbetsgrupper. Läs mer här och skicka din ansökan snarast!

19 december

kraftens hus

"Kraftens hus- projektgruppen" har utformat fyra arbetsgrupper som ska skapas för att arbeta med införandet av Kraftens hus Göteborg. Varje arbetsgrupp är tänkt att bestå av 5-6 personer med 1-2 representanter från projektgruppen, 2-3 cancerberörda och eventuellt någon från styrelsen.

Vi söker alltså 2-3 cancerberörda personer till nedan arbetsgrupper som önskar att arbeta med införandet av Kraftens hus Göteborg.

Arbetsgrupp LOKAL

Gruppen tar hand om frågor kring lokal som t.ex. skapa kontakt med uthyrare, identifiera passande lokaler, gå på visningar, förhandla villkor,...

Projektgrupp

Projektgruppen träffas regelbundet för att diskutera och stämma av arbete i arbetsgrupper. Gruppen består av representanter från RCC, Chalmers, PnR, Kraftens hus Sjuhärad samt processtöd och projektledning.

Arbetsgrupp: INNEHÅLL & INREDNING

I denna grupp vill vi förstå behovet kring vilka aktiviteter och erbjudanden Kraftens hus ska utveckla men även hur mötesplatsen ska gestaltas.

Arbetsgrupp: MARKNAD & KOMMUNIKATION

Gruppen ska driva spridning av Kraftens hus Göteborg via social media, traditionell media, pressträffar och liknande. Genom dessa aktiviteter vill vi skapa en rörelse kring Kraftens hus i Göteborg.

Arbetsgrupp: PARTNERSKAP

Den här gruppen fokuserar på samverkan med olika aktörer i samhället såsom näringslivet, staden och vården. Ett stort fokus här kommer också vara att hitta/ söka finansiering och andra resurser som kan bidra.

Styrelse

Styrelsen är under utvecklingen och har som uppgift att ta olika beslut kring Kraftens hus Göteborg. Här ingår cancerberörda till störste del.

Om du eller någon du känner önskar att anmäla intresse för en arbetsgrupp så är ni varmt välkomna att mejla till goteborg@kraftenshus.se med vad en vill bidra med till gruppen och hur mycket tid man har möjlighet att lägga. Det är inte säkert att alla som anmäler intresse kommer att få en plats i given arbetsgrupp men planen är också anordna workshops under våren där deltagande kommer vara till stor hjälp. Vill man vara säker på att inte missa inbjudningar till workshops så mejla goteborg@kraftenshus.se och skriv ”vill ha inbjudan till workshops”. Arbetet är ideellt.

ladda ner pdf med info här! Arbetsgrupper-KHGoteborg (1)

http://www.kraftenshus.se

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem