Ny studie på Sahlgrenska tillsammans med Johanna Göteborg

Plastikkirurgen på Sahlgrenska har fått ett rekordstort bidrag på 10 miljoner kronor för att jämföra två metoder vid bröstrekonstruktion – silikonimplantat eller rekonstruktion med kroppens egen vävnad. Tre medlemmar ur Johanna Göteborg är medskribenter till forskningsstudien: Alexandra Uusimäki, Camilla Larsson och Karolina Svensson. Vi är glada för att vara delaktiga tidigt i utformandet av studien och otroligt glada över summan pengar som beviljats till kirurg Emma Hansson och hennes team på Sahlgrenska! Vår roll är att bidra med viktig information och synpunkter utifrån ett patientperspektiv.

Publicerad 11 mars 2024

Studien innebär att kvinnor som behöver rekonstruktion, antingen direkt vid borttagande av bröstet eller i ett senare skede och som inte är strålbehandlade, kan komma att tillfrågas om att vara med. Förhoppningen är att studien kommer att leda till en mer individanpassad behandling och större valmöjligheter för patienter.

Rekryteringen till studien har nu påbörjats och kommer att fortsätta i flera år framöver.

Om du är intresserad av mer information om studien och hur du kan vara med så kontakta plastikkirurgen på brostrekonstruktion.sahlgrenska@vgregion.se

Här finns länk till artikel med mer information:

https://www.gu.se/nyheter/tio-miljoner-till-studie-om-aterskapande-av-brost

https://sahlgrenskaliv.se/10-miljoner-till-forskning-om-brostrekonstruktion/

Det personliga valet och ökad valfrihet är något vi som patientförening känner starkt kring. Vi stöttar exempelvis föreningen Plattnormen som kämpar för att rätten till platt symmetri ska likställas rätten till rekonstruktion.

https://www.plattnormen.se/

Fler studier som kan bidra till att öka valfriheten och ge den enskilda patienten fler valbara alternativ är något vi tror kommer gynna många.

Det är extra svårt att göra studier och ta fram evidens för "bästa metod" när det gäller ett högst personligt val, som heller inte fyller en strikt medicinsk funktion; exempelvis en bröstrekonstruktion. Det finns många tillfällen där patienters personliga val hamnar i bakgrunden och där vården som erbjuds är baserad på antaganden och fördomar.

Fler individuella behandlingsalternativ, större valfrihet och välinformerade patienter är viktigt.

Läs gärna en tidigare artikel där Emma Hansson delar med sig av sina tankar kring ämnet https://sahlgrenskaliv.se/att-aterskapa-ett-brost-eller-inte-en-komplex-fraga-for-nytt-forskarteam/

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem