Kongress 25-26 November Bröstcancerförbundet

Nu är det snart dags för Kongress! Detta sker var tredje år och det är här viktiga beslut tas som berör alla våra lokala föreningar som tillsammans utgör Bröstcancerförbundet. Vi har från Göteborg 3 ombud som åker till Stockholm och deltar. Från oss har vi skickat in 2 motioner som vi hoppas leder till både samtal och gehör. Ta del av alla handlingar om du vill och hör av dig om du vill vi tar med oss något till diskussionerna.

Publicerad 10 november 2023

rosa oktober

Läs mer på förbundets hemsida om kongressen

Läs mer på förbundets hemsida om kongressen
klicka här
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem